Verklaring van begrippen

blockchain
Een gedistribueerde database die een groeiende lijst bijhoudt van data-items die gecontroleerd zijn op manipulatie en vervalsing. Er is geen externe instantie nodig die de betrouwbaarheid van de transacties garandeert, omdat het register geëncrypteerd is en zich bevindt op een globaal computernetwerk waar het constant wordt bijgewerkt. (Wikipedia Blokketen, 2016)

BTC
Een afkorting voor het woord 'bitcoin'. (Bijvoorbeeld 10 BTC). De afkorting BTC komt van de handel in de bitcoin.Munteenheden worden altijd in drie hoofdletters afgebeeld bijvoorbeeld USD en EUR. Soms gebruikt men ook wel dit symbool ' ฿ ' maar deze is in de meeste lettertypes en toetsenborden nog niet opgenomen.

client-servermodel
Een netwerk model voor de samenwerking tussen twee of meer programma's, die zich op verschillende computers kunnen bevinden. Voorbeelden van het client-servermodel zijn e- mail en het www. (Wikipedia Client-servermodel, 2014)

cryptocurrency
Een valuta die berust op cryptografisch bewijs.

deflatie
Deflatie is het tegenovergestelde van inflatie, Door prijsdalingen stijgt de interne waarde van het geld, de koopkracht van het geld. Als gevolg van deflatie kan men met dezelfde hoeveelheid geld meer kopen.

encryptie / versleuteling
Het coderen (versleutelen) van gegevens op basis van een bepaald algoritme. Door deze versleuteling kan men niet zomaar de gegevens lezen. De gegevens kunnen wel weer gedecrypteerd (ontcijferd of gedecodeerd) worden zodat men de originele informatie weer terugkrijgt. (Wikipedia Encryptie, 2015)

inflatie
Door prijsstijgingen daalt de interne waarde van het geld, de koopkracht van het geld. Als gevolg van inflatie kan men met dezelfde hoeveelheid geld minder kopen.

Mining
Bitcoin mining is het laten uitvoeren van wiskundige berekeningen door een computer. Met behulp van deze wiskundige berekeningen kan het bitcoin netwerk transacties bevestigen. Als beloning voor het minen krijgen de miners de transactie kosten die bij sommige transacties wordt betaald (vaak alleen bij grote transacties). Ook wordt bij het oplossen van een nieuw blok een beloning uitbetaald aan de miners die hebben geholpen met het oplossen er van.

Mining pool
Een grote groep mensen die samen bitcoin minen, dit is lucratiever dan in je eentje minen want de kans op succes is vele malen groter bij het minen in groepen, meer computers is ook meer rekenkracht en dus sneller een oplossing.

peer-to-peer
Een netwerk van computers die in allemaal dezelfde informatie beheren. Het woord komt van het Engelse peer, dat 'gelijke' betekent. Bij een peer-to-peer netwerk zijn er geen vaste servers zoals in het client-servermodel, maar alle computers samen fuctioneren als server voor alle andere aansluitingen in het netwerk. Wordt ook wel afgekort als P2P.