Inhoudsopgave

Delen Tussenkopjes Link
Inleiding Motivatie onderwerp keuze zie inleiding
Motivatie voor solistisch werken zie inleiding
Toelichting onderzoeksvraag & deelvragen zie inleiding
Aanpak van het onderzoek zie inleiding
Kerndeel van het verslag
Wat is een bitcoin en wie heeft het bedacht?
Is het technisch mogelijk om iedereen ter wereld toegang te geven tot het bitcoin netwerk?
Kan er belasting geheven worden over bitcoins?
Is de bitcoin een bruikbaar betaalmiddel?
Is er genoeg vertrouwen in de bitcoin?
Conclusie
Discussie
Bronnenlijst
Logboek
Begrippenlijst